Avís Legal
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

AVIS LEGAL

ESCOLA SAGRAT COR de FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA
C/ Provença, 24 
08029 - Barcelona
N.I.F G6114690
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, número 1017
Tlf: 93 322 94 11 Fax: 93 363 30 35

 

Sobre propietat legal i drets d'autor

El titular d'aquest lloc web i el seu contingut és l'escola Sagrat Cor de la Fundació privada escola VICENCIANA, d'ara endavant FEV. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquest lloc web sense la corresponent autorització dels seus titulars. La informació i l'assessorament presentats en aquest lloc web són indicatius de naturalesa, quedant FEV exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta de veracitat o efectivitat en aquesta informació o assessorament.
FEV es reserva el dret de modificar el contingut del lloc web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació presentada a aquest lloc web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.
FEV declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingui perjudicis de qualsevol naturalesa causats per virus informàtics o elements informàtics de qualsevol tipus per no poder garantir el 100% de l'absència de virus o altres elements a la web.

Condicions d'ús del lloc web

FEV ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que s'acorden.
FEV es reserva el dret d' actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda enwww.fundev.org pot limitar o no permetre l'accés a aquesta
informació. En particular, FEV es reserva el dret d'eliminar, limitar o impedir l'accés al seu lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per esdeveniments o circumstàncies aliens a FEV que, al seu parer, mintin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per al bon funcionament del lloc web.

 

Política de protecció de dades personals

Responsable del tractament: ESCOLA SAGRAT COR de Fundació privada ESCOLA VICENA
direcció: C/Provenca, 24-08029-Barcelona
n.i. F G-6114690
correu electrònic de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
TLF: 93 322 94 11 Fax: 93 363 30 35

Quan utilitzeu el formulari fundev.org/contacte.html, ens proporcioneu les dades personals que hi ha incorporades a la nostra base de dades. També genera informació com a resultat de la seva interacció dins de la nostra organització que podem retenir. Qualsevol tractament de dades dut a terme per l'ESCOLA SAGRAT COR DE FUNDACION PRIVATE ESCOLA VICENCIANA sempre i en qualsevol cas es basa en un consentiment exprés per part de l'usuari.

Per obtenir el consentiment, l'usuari ha de comprovar les caselles de verificació que acompanyen el formulari de recollida de dades. Sense l'autorització expressa, les dades no seran tractades, comunicant així el lloc web que no li permetrà continuar el procés quan el tractament sigui necessari. El nostre lloc web genera un registre de cadascun dels consentiments donats per l'usuari amb la finalitat de poder acreditar el seu acompliment efectiu i la seva data.

Entenem per consentiment exprés que implica un acte positiu per part de l'usuari, mai basant un tractament en el mer silenci o inacció de l'usuari.

Igualmente serán objeto de tratamiento los datos que nos facilite para acceder a cualquier servicio o funcionalidad que ponemos a su disposición dentro de la página web, siempre informando del tratamiento que se realizará y recabando su consentimiento de forma expresa.

Les dades es conservaran mentre no manifesti el contrari, informant-nos de la seva decisió de no continuar utilitzant les funcionalitats per la qual li hagis facilitat.

L'informem que la nostra plataforma no realitza cap tractament destinat a la presa de decisions automatitzades o perfils de perfil, ni es fa, ni està previst fer transferències a tercers països

A més, posem a disposició dels usuaris del lloc web formularis per contactar-nos i enviar-nos els seus suggeriments.

Totes les dades s'incorporaran als diferents registres d'activitat de dades que estan a disposició de l'Agència Espanyola de protecció de dades (en endavant, "AEPD") que s'encarrega d'assegurar el compliment de la normativa de protecció de dades segons la legislació espanyola i europea vigent, i a la qual pot presentar una reclamació si considera que la nostra plataforma ha danyat els seus drets

Les dades que ens faciliti durant l'ús de les funcions del lloc web de l'escola SAGRAT COR DE FUNDACION ESCOLA VICENCIANA poden ser obligatòries o no, però sempre li direm quan són a través d'un asterisc o mecanisme similar. En cas que no ens faciliteu les dades requerides, no podreu accedir al servei que sol·liciteu.

  1. finalitat i legitimació en la recollida de dades per l'escola SAGRAT COR DE FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA

Les dades requerides són necessàries per poder identificar-te, i per utilitzar o/i accedir als serveis i funcionalitats que tindràs a la teva disposició en www.fundev.org en particular, s'utilitzaran per gestionar les teves sol·licituds, facturació, enviament d'informació del teu interès.

La legitimació de qualsevol tractament dut a terme per l'escola SAGRAT COR DE FUNDACIA PRIVADA ESCOLA VICENCIANA és sempre el propi consentiment de l'usuari. No rebem dades de tercers, ni compartim les nostres dades de base de dades amb altres entitats, ni estem subjectes a cessió. Tenim processadors de dades que han estat diligentment escollits després de la verificació de la seva capacitat per al compliment de la GDPR.

A més, podem posar-nos en contacte amb vostè per qualsevol mitjà electrònic disponible (plataforma web, correu electrònic, telèfon, MMS o missatges SMS) per enviar-li notificacions del sistema intern, sol·licituds de validació de codis d'invitació, informar sobre les actualitzacions o millores relacionades amb l'ús de www.fundev.org, i notícies o esdeveniments d'interès.

Les úniques informacions comercials que poguessin aparèixer en el lloc web seran les que publiquem on apareixeran les ofertes que posem a la seva disposició.

  1. exercici de drets

Com a usuari pot exercir els seus drets d'accés (saber quines dades tractem i què fem amb ells) rectificació (modificar les dades que siguin incorrectes o inexactes) d'oposició (oposar-se altractament específic de les seves dades per a una activitat), supressió (per poder cancel·lar completament les seves dades com a usuari), portabilitat (a transmetre a petició de l'usuari a una altra entitat) i limitació del tractament (aturar el tractament dut a terme fins ara). Per a això, haurà de posar-nos en contacte amb nosaltres per correu postal a l'adreça indicada anteriorment, o per correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant expressament la seva sol·licitud, adjuntant un document que l'identifiqui (DNI o passaport) per poder atendre la seva petició.

A més, podem contactar amb vostè per qualsevol mitjà electrònic disponible (plataforma web, correu electrònic, telèfon, MMS o missatges SMS) per enviar-li notificacions internes del sistema, processament de reserves de productes, informar sobre actualitzacions o millores relacionades amb l'ús i les notícies o esdeveniments d'interès.

És important que coneguis les conseqüències de la cancel·lació de les teves dades com a usuari de l'ESCOLA SAGRAT COR DE FUNDACION ESCOLA VICENCIANA privada, per la qual cosa t'informem que, si sol·licites la cancel·lació de les dades, perdràs el compte amb el qual et vas registrar, i serà cal iniciar una nova descàrrega per convertir-se en usuari de nou.

  1. mesures de seguretat

ESCOLA SAGRAT COR DE FUNDACIA PRIVADA ESCOLA VICENCIANA ha dut a terme una avaluació d'impacte de tot el tractament de dades dut a terme. Com a resultat d'aquesta avaluació, s'ha definit cada procés i, intentat minimitzar els riscos, garantint amb la màxima diligència l'adequada protecció dels drets fonamentals dels usuaris dins de l'entorn organitzatiu del centre Educatiu.

Som conscients de la preocupació de l'usuari per la seguretat, per la qual cosa hem optat per implantar els nivells de seguretat més estrictes que permetin el correcte funcionament de la web, les seves funcionalitats i els seus serveis, preservant la integritat de la dades i informació emmagatzemades.

Els serveis es presten amb els nostres propis recursos tecnològics i, de vegades per terceres persones que compten amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la impossibilitat d'accés no autoritzat d'acord amb la tècnica i tecnologia ordinària actual. A l'ESCOLA SAGRAT COR DE FUNDACION ESCOLA VICENCIANA volem que el servei que els nostres clients rebi per oferir una experiència d'usuari satisfactòria i segura, per la qual cosa només escollim proveïdors de trajectòria de prestigi i solvència tècnica que permetin compliment de la normativa vigent en la seguretat jurídica, per evitar la seva pèrdua, mal ús o accés per persones no autoritzades.

  1. edat per ser usuari de http://fundev.org/contacte.html

En termes generals ser usuari de www.fundev.org serà necessari ser major d'edat (divuit anys). Si el nostre equip detecta que un compte d'usuari pertany a un menor de l'edat indicada, pot ser que ens posem en contacte amb tu per esbrinar la teva edat. Per a això, podem sol·licitar la provisió del document nacional d'identitat (DNI) o d'un altre document equivalent dins d'un període determinat. Si no s'ha aportat o s'ha verificat que el perfil ha estat creat per un menor de l'edat indicada podem procedir al bloqueig o cancel·lació definitiva del seu perfil comausuari.

Informació sobre protecció de dades

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA

 

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La correcta organització i/o provisió i/o difusió de l'oferta acadèmica del centre, les seves activitats curriculars, activitats i serveis complementaris i extraescolars de l'escola, així com la gestió acadèmica, econòmica i administrativa, incloent la recollida i tractament de dades i informació d'un tipus psicopedagògic relacionat amb el procés d'aprenentatge i socialització dels estudiants generats durant el curs escolar

 

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base per al tractament de les seves dades personals és l'acompliment del contracte i els serveis prestats pels centres, així com per al compliment d'una obligació legal.

RGPD 6.1. a) la persona interessada va donar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques.

RGPD: 6.1. b) tractament necessari per a l'acompliment d'un contracte al qual l'interessat sigui una part o per a la sol·licitud a instàncies de l'interessat de les mesures precontractuals.

 

 

TRANSFERIR O TRANSFERIR DESTINACIONS

Les dades personals, incloses les de caràcter reservat, necessàries per al centre educatiu, es proporcionaran a l'administració educativa corresponent, quan ho requereixi en compliment d'una obligació legal, així com a les forces i cossos de Seguretat, serveis socials o serveis sanitaris, a l'administració de Justícia i a l'Administració Tributària, si es requereix.

El centre també pot transferir dades personals a l'AMPA,o empreses d'activitats i/o serveis col·laboradors de les entitats l'escola, amb l'objectiu de dur a terme les activitats educatives pròpies, mai amb finalitats comercials.

 

DRETS DE PERSONES INTERESSADES

Els interessats tenen dret a exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional, dirigint-vos per escrit a la Fundació Escola Vicenciana, C/Provenca, 24 08029 – BARCELONA, o via correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

ON LES DADES SÓN

Les dades són proporcionades pel subjecte de dades o per les empreses col·laboradores autoritzades "ad hoc".

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pot consultar els drets del titular en les dades de la pàgina següent, així com a la nostra pàgina web:
www.fundev.org

Derechos del titular sobre los datos cuando estas sean facilitados los centros educativos de los que la Fundació Escola Vicenciana en tiene la titularidad

 

Dret

 

Contingut

CANALS D’ATENCIÓ

 

Accés

Podràs consultar les teves dades personals tractades pel centre

 

 

 

 

Fundació Escola Vicenciana
Provença, 24 08029
Barcelona


Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Rectificació

Pot consultar i sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes

 

Supressió

Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals

 

Oposició

Vostè pot sol·licitar que les seves dades personals no siguin tractades

 

 

 

 

LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents supòsits:

1.                   Mentre es comprova el desafiament de l'exactitud de les seves dades

2.                   Quan el tractament sigui lícit, però oposi la supressió de les seves dades.

3.                   Quan l'escola no necessiti tractar les seves dades però ho necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

●        Quan vostè ha objectat a la tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre comprova si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

Portabilitat

Podrà rebre, de forma electrònica, les dades personals que ens hagi facilitat i les que hem Obtingut de la seva relació contractual amb l'escola, així com transmetre-les a una altra escola.

Si creieu que no hem processat les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent, podeu posar-vos en contacte amb el delegat de protecció de dades (DPD) del vostre centre o a través de l'adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

No obstant això, pot presentar una reclamació davant l'agència de protecció de dades (www.agpd.es)

Per exercir els teus drets, has d'acompanyar la teva sol·licitud amb una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat. L'exercici d'aquests drets és gratuït.

36