Escola Verda
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

El nostre centre educatiu ha triat l’opció d’esdevenir una escola verda.

Els objectius d’aquest projecte son:

 

• Millorar la sostenibilitat del centre, a partir d’optimitzar i fer més responsable el consum de recursos (aigua, energia, etc.) i la producció de residus i emissions que es generen en el dia a dia a l’escola.


• Millorar els coneixements de tota la comunitat educativa, especialment l’alumnat, en aspectes relacionats amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.


• Reforçar positivament els valors i les actituds de respecte i cura envers el medi ambient, així com els vincles de participació i cohesió social a la comunitat educativa

 

 

36