School song Contest
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

SCHOOL SONG CONTEST

OBJECTIUS:

- Participació en el projecte telemàtic “Schools song contest” de la FECC.
- Impulsar l'escola multilingüe recolzant-se en les noves tecnologies de la informació.
- Millorar el vocabulari i l’expressió escrita en Anglès.
- Analitzar l estructura poètica d’una cançó en anglès.
- Aprendre a treballar amb diferents eines telemàtiques.
- Aprendre a realitzar un videoclip.

DESCRIPCIÓ:

- Creació d’un equip multidisciplinari, amb la participació dels professors de plàstica, educació física, música, informàtica i anglès.
- Realització amb el curs de 6è de les accions programades:
• Creació d’un twitter i un canal de youtube.
• Pòster de presentació del grup.
• Tria de la cançó a treballar.
• Elaboració de la lletra en anglès de la cançó.
• Enregistrament de la cançó cantada pels alumnes.
• Realització del guió del videoclip.
• Disseny i assaig de la coreografia.
• Gravació del videoclip.
• Publicació del videoclip al bloc del Schools Song Contest.
• Actuació al festival.
• Creació del blog song contest on està tot el procés de creació de la cançó i del video.

36