Projecte Educatiu / Acció educativa
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

Partint de les línies del II Pla pedagògic 2012-2016 de la Fundació escola vicenciana, durant  aquest curs pensem aprofundir en:

1.- MILLORA DEL NIVELL ACADÈMIC

 • Potenciació i dinamització de la biblioteca escolar en totes les etapes educatives.
 • Projecte de “20 minuts de lectura significativa”
 • Seguir posant especial èmfasi en el treball sistemàtic de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, l’agilitat de càlcul, la resolució de problemes així com ’autonomia en els aprenentatges.
 • Seguir treballant el “Bany lingüístic” al cicle infantil

2.- ESCOLA MULTILINGÜE

 • Bits i flascards en anglès de P3 a 2n
 • Reforçar els continguts treballats a l'àrea d'anglès mitjançant les TIC. (1r a 6è de primària)
 • Participació en el projecte School song contest de la FECC (6è)
 • Realització d'unitats didàctiques a medi natural a 5è i 6è en anglès.
 • Treball de vocabulari al cicle superior en Coneixement del medi
 • Incorporar alguna producció en anglès a la revista dels JJFF per Sant Jordi
 • Continuar la formació de part del professorat en llengua anglesa

3.- EDUCACIÓ EN LA RESILIÈNCIA

 • Ampliar expectatives professionals dels alumnes mitjançant la participació en el programa ABZ (només a 6è).
 • Seguir aplicant el programa "Decideix" (Manuel Segura) sobre Competència social.


4.- FAMÍLIA – ESCOLA

 • Incrementar la participació i implicació de les famílies
 • Aplicar les indicacions del pla d’acció tutorial
 • Impulsar la comunicació amb les famílies millorant la pàgina web i la posada en marxa del blog d'infantil
 • Animar les famílies a participar a les activitats a col·laborar amb l'AMPA i al Consell escolar per a què aportin idees, propostes i col·laborin per al bon funcionament del centre.
 • Potenciar la figura d'un delegat responsable (pare / mare) definint les seves funcions i canals de comunicació
 • Celebració del Dia de la Música i del Dia de la Pau obert a les famílies
 • Programar xerrades formatives per a les famílies ( Hospital de nens ).
 • Acompanyament d’alumnes i famílies en el pas de l’ESO, visites al centre col·laborador (Anna Ravell), jornada de portes ofertes, …


5.- NOVES METODOLOGIES I OBERTURA A L’ENTORN (PROJECTES APS)*
* Aprenentatge – Servei

 • Realització d'intercanvis entre avis i nens, seguint duent a terme el projecte "L'Amistat no té edat" amb el centre de dia de St. Antoni: compartint les celebracions de Nadal, Carnestoltes i Setmana solidària. Intercanvi de postals, projecte de memòria històrica, …
 • Desenvolupament de projectes d'aprenentatge- servei (APS) ampliant el projecte "Padrins"
 • Seguir col·laborant amb la recollida d'aliments de la coordinadora d'entitats de Poble sec.
 • Campanyes solidàries de recaptació de beques d’estudi per a alumnes d’Hondures
 • Impulsar la participació en les activitats solidàries ( botiga solidària, artistes solidaris,  St. Jordi solidari: esmorzar i venda de llibres a benefici de COVIDEC
 • Col·laboració amb la Coordinadora d’entitats de Poble Sec: Campanya de recollida d’aliments per Nadal

6.- VALORS, CIVISME I CONVIVÈNCIA

 • En aquest curs es treballarà el valor "VIU LA VIDA", ivagis per on vagis, mira de deixar un bon rastre.
 • Incrementar el reciclatge a tots els cursos implicant també a les famílies ( punt verd mòbil, pintar les papereres del pati per a recollida selectiva).
 • Donar a conèixer la normativa dins de les aules per part del professor – tutor, de manera que els alumnes l’assimilin positivament i se sentin part de la mateixa
 • Realització de sortides de convivència on es treballin activament els bons hàbits i expressions de cordialitat i respecte en la relació amb els adults i amb els iguals

7.- FORMACIÓ

El professorat participa habitualment en diversos cursos de formació per a la reflexió i millora de la pràctica educativa. Cada any l’Escola elabora el seu pla de formació.

36