Llar
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

1r Cicle d'Infantil (Llar d'Infants)

De 0 a 3 anys

Horari general

De 9 a 12h i de 15 a 17h (possibilat d'altres horaris)

Possibilitat d'acollida matinal de 8 a 9h

Servei de menjador i migdiada de 12 a 15h

Acció educativa

- Prioritzar l'estadi evolutiu del nen/a

- Treballar l’estimulació de l’ infant per mitjans diversos: joc, percepció sensorial... especialment en el primer any de vida.

- Plantejar activitats que provoquin l’ interès de l’ infant i que puguin connectar- se amb la seva realitat tot oferint experiències noves i metodologies variades.

- Caminar vers l’educació integral de l’infant, col•laborant en la construcció de la seva personalitat, adquisició d’autonomia i socialització tot plegat amb coordinació i comunicació amb la

  família.

- Prioritzar els hàbits diaris : situacions d’alimentació, de neteja, de descans, d’ordre i aprofitar-les com a moments d’interacció afectiva amb l’ infant.

- Establir una relació d’afecte entre l’educadora i l’ infant, especialment important en el primer any de vida.

- Crear un ambient agradable i acollidor on les sensacions de plaer i tranquil·litat hi siguin presents.

- Vetllar per la seguretat i la higiene de les accions educatives.

- Tractar amb respecte allò que és diferent de nosaltres.

- Adquirir petites responsabilitats com el tenir cura de la mascota de la classe.

- Fomentar en els infants el respecte i cura envers el medi ambient.

- Participar en les celebracions tradicionals del nostre entorn proper.

- Qualitat i innovació.

Avaluació

- L’avaluació contínua parteix de l’observació del nen que ens permetrà l’adequació de les nostres actuacions d’ensenyament- aprenentatge per tal d’afavorir la seva millora.

- Es lliuren dos informes anuals a les famílies per tal que coneguin l’evolució dels seus fills i completar així l’acció educativa amb la família.


Si voleu veure imatges/videos d'activitats cliqueu aquí

 

36