Objectius
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

Els objectius de l'AMPA d'acord amb els seus estatuts són:

- Col·laborar amb l'Escola en la seva funció educadora promovent activitats Extraescolars.

- Promoure activitats Formatives adreçades a les famílies

- Organitzar xerrades de formació per a les famílies

- Ajudar en la tasca educativa tot atenent les suggerències del Claustre de mestres

 

Col·labora en les següents celebracions:

Festes nadalenques

Celebració de Carnestoltes

Festa de fi de curs

I en les sortides i activitats culturals de l'Escola

36